Historie

Výročí 50 let

V letech 1959 až 1964 skupina učitelů hrajících fotbal, volejbal a basketbal zakládá 14.prosince 1964 TJ Pedagog. Ustaveny oddíly fotbalu, stolního tenisu, volejbalu a odbor základní TV.

V období 1980 až 1985 budován současný areál – víceúčelová budova s hernou stolního tenisu a další malou tělocvičnou, 1 hřiště hokejbalu, 3 kurty na tenis a volejbalové hřiště, vše se zázemím v hlavní budově. Zároveň vznikla iniciativa a v péči naší tehdejší TJ byl založen svaz hokejbalu v Praze.

V období let 1987/88 vznikl u nás i nový sportovní oddíl Taekwon-do a později i další oddíly úpolových sportů. V závěru let osmdesátých má TJ již 1500 členů a je jednou z experimentálních sídlištních jednot. V 90 letech byl změněn název na dnešní Sportovní klub Pedagog České Budějovice, činnost byla stabilizována a členská základna činí asi 1100 členů v jednotlivých oddílech s převažujícím zaměřením na mládež.

V současné době 2014/2015 čítáme přibližně 700 členů sportovního klubu Pedagog.