Shromáždění delegátů

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU

Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s., IČO: 482 08 884, se sídlem Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05 (dále jen „spolek“ nebo „SK Pedagog“)

  1. Místopředseda statutárního orgánu spolku (Výbor SK), pan Švec David, tímto v souladu se stanovami spolku ve znění ze dne 25.04.2020

svolává mimořádné zasedání shromáždění delegátů spolku,

které v souladu s čl. V. písm. A/ odst. 1 stanov plní působnost členské schůze spolku, a to na den pondělí 25.03.2024 od 17:30 hod. Zasedání shromáždění delegátů se bude konat na adrese sídla spolku, Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05.

Zasedání shromáždění delegátů se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
  2. Volba orgánů zasedání shromáždění delegátů, tj. předsedy zasedání shromáždění delegátů
  3. Volba nového člena statutárního orgánu SK, případné zřízení výkonného výboru, který se bude podílet na vedení SK.
  4. Řešení finanční situace klubu a navržení finančního auditu SK
  5. Diskuze
  6. Usnesení
  7. Závěr

Pozvánka bude doručována delegátům za jednotlivé sportovní oddíly, tj.:

Přemysl Horákhorak.cb@email.cz

Jakub Horákhero99@seznam.cz

Petr Neubauerfudoshinkai.cb@email.cz

David Švecsvecdavid1@seznam.czavid

Jaromír Nutiljaromirnutil@seznam.cz

Pavel Kortus ml. – pavel.kortus12@seznam.cz

Petr Váchavacha@mdvl.cz

Jan Kaňkakankajan001@gmail.com

Pozvánka bude doručována členům Kontrolní komise, tj.:

David Petrů – petru@sinop.cz

Jan Kaňkakankajan001@gmail.com

Tomáš Ditrichditom@pf.jcu.cz

V Českých Budějovicích, dne 8.3. 2024

David Švec

1.místopředseda Výboru SK

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *