Shromáždění delegátů

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU

Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s., IČO: 482 08 884, se sídlem Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05 (dále jen „spolek“ nebo „SK Pedagog“)

 1. Místopředseda statutárního orgánu spolku (Výbor SK), pan Švec David, tímto v souladu se stanovami spolku ve znění ze dne 25.04.2020

svolává mimořádné zasedání shromáždění delegátů spolku,

které v souladu s čl. V. písm. A/ odst. 1 stanov plní působnost členské schůze spolku, a to na den 27.06.2024 od 17:30 hod. Zasedání shromáždění delegátů se bude konat na adrese sídla spolku, Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05.

Zasedání shromáždění delegátů se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
 2. Volba orgánů zasedání shromáždění delegátů, tj. předsedy zasedání shromáždění delegátů
 3. Odsouhlasení zápisu ze Sdružení delegátů konaného 25.3.2024
 4. Seznámení s finanční situací sportovního klubu a možnostmi budoucího financování
 5. Seznámení s výsledky finančního auditu
 6. Domeček – seznámení se situací ohledně požadovaného finančního vypořádání ze strany investora
 7. Alza Box – odsouhlasení výstavby vydávacího boxu na pozemku sportovního klubu
 8. Volba nového člena statutárního orgánu sportovního klubu
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

Pozvánka bude doručována delegátům za jednotlivé sportovní oddíly, tj.:

Přemysl Horákhorak.cb@email.cz

Jakub Horákhero99@seznam.cz

Petr Neubauerfudoshinkai.cb@email.cz

David Švec – svecdavid1@seznam.cz

Ondřej Bárta – barta007@seznam.cz

Jaromír Nutiljaromirnutil@seznam.cz

Pavel Kortus ml. – pavel.kortus12@seznam.cz

Petr Váchavacha@mdvl.cz

Jan Kaňkakankajan001@gmail.com

Pozvánka bude doručována členům Kontrolní komise, tj.:

David Petrů – petru@sinop.cz

Jan Kaňkakankajan001@gmail.com

Tomáš Ditrichditom@pf.jcu.cz

Pozvánka bude doručována zapisovateli, tj.:

Ondřej Bízek – afananek@seznam.cz

V Českých Budějovicích, dne 13.6. 2024

David Švec

Statutární zástupce SK Pedagog

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *