Informace předsedy spolku o Shromáždění delegátů 2019-volební