Ceník pronájmů

CENÍK PRONÁJMU SPORTOVIŠŤ

platný od 1. 9. 2020

objednávejte na email: skpedagog@skpedagog.cz

Cena vždy za 1 hodinu pronájmu

HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Pondělí až pátek                                                                400,- Kč

Sobota, neděle, svátky                                                      400,- Kč

1 hodina osvětlení                                                             150,- Kč

HERNY

Velká herna (včetně osvětlení a šatny)                         200,- Kč

Malá herna (včetně osvětlení a šatny)                          200,- Kč

Stolní tenis 1 stůl                                  150,- Kč

(max. 6 stolů; 6 x 100,- / 600,- Kč)

BEACH PLÁŽOVÉ HŘIŠTĚ  –       tel. 733 529 014        200,-Kč

V rámci pronájmu jsou k dispozici toalety a sprchy v blízkosti sportoviště a samozřejmě šatna na převlečení.

Upozornění: jestliže se objednatel nedostaví do 10 minut po začátku své objednávky, bude hřiště pronajato dalšímu zájemci

V Českých Budějovicích dne 29.06.2020                       Přemysl Horák, předseda SK Pedagog

email: skpedagog@skpedagog.cz