Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze SK Pedagog se koná ve středu 27. dubna 2016 od 18.°° hod. v malé herně.

Program:

17.45 – 18.°° prezentace delegátů

18.°°   zahájení, schválení jednacího řádu

– volba mandátové komise

– volba pracovního předsednictva

– zpráva mandátové komise

– výroční zpráva předsedy o činnosti SK Pedagog za rok 2015

– zpráva o hospodaření za rok 2015

– zpráva kontrolní komise

– diskuse

– volba volební komise

– volba představenstva a kontrolní komise

– 10 min přestávka

– zpráva volební komise

– návrh usnesení a jeho schválení

– závěr

V Č. Budějovicích 5.4.2016

Vladimír Kadoun, předseda SK

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *