POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU

Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s., IČO: 482 08 884, se sídlem Branišovská 581/36,
České Budějovice, PSČ 370 05 (dále jen „spolek“ nebo „SK Pedagog“)
Předseda statutárního orgánu spolku (Výbor SK), pan Přemysl Horák, tímto v souladu se stanovami spolku ve znění ze dne 25.04 2020 svolává zasedání shromáždění delegátů spolku, které v souladu s čl. V. písm. A/ odst. 1 stanov plní působnost členské schůze spolku, a to na den
Středa 15.3 2023 od 17.30 hod. Zasedání shromáždění delegátů se bude konat na adrese sídla spolku, Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05.

Zasedání shromáždění delegátů se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
 2. Volba orgánů zasedání shromáždění delegátů, tj. předsedy zasedání shromáždění delegátů a zapisovatel
 3. Výroční zpráva předsedy
 4. Zpráva Kontrolní komise
 5. Diskuze a schválení hospodaření za rok 2022 – verze SK
 6. Diskuze a schválení rozpočtu pro rok 2023
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2022, předložené účetní firmou SMART DANĚ s.r.o.,
  IČ: 077 26 988.
 8. Zprávy jednotlivých oddílů
 9. Vnitřní směrnice
 10. Shromáždění delegátů – volební – 06/2023 – návrh členů do Výboru SK
 11. Diskuze, různé
 12. Usnesení z jednotlivých bodů
 13. Závěr

Pozvánka bude doručována delegátům za jednotlivé sportovní oddíly, tj.:

ASPV – Přemysl Horák – horak.cb@email.cz
Florbal – Jakub Horák – hero99@seznam.cz
Fudoshinkai – Petr Neubauer – fudoshinkai.cb@email.cz
Hokejbal – David Švec – svecdavid@seznam.cz
Plavání – Jaromír Nutil – jaromirnutil@seznam.cz
Stolní tenis – Pavel Kortus – pavelkortus@seznam.cz
Taekwon-do – Petr Vácha – vacha@mdvl.cz
Volejbal – Zbyněk Baron – baron.zbynek@seznam.cz

Pozvánka bude doručována členům Kontrolní komise, tj.:

David Petru – petru@sinop.cz
Pavel Kortus ml. – pavel.kortus12@seznam.cz
Tomáš Ditrich – ditom@pf.jcu.cz

V Českých Budějovicích, dne 8.2 2023 Přemysl Horák
předseda Výboru SK

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *