POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU


Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s., IČO: 482 08 884, se sídlem Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05 (dále jen „spolek“ nebo „SK Pedagog“).

Předseda statutárního orgánu spolku (Výbor SK), pan Přemysl Horák, tímto v souladu se stanovami spolku ve znění ze dne 25.04.2020 svolává zasedání shromáždění delegátů spolku, které v souladu s čl. V. písm. A/ odst. 1 stanov plní působnost členské schůze spolku, a to na den pondělí 07.08.2023 od 17:30 hod.

Zasedání shromáždění delegátů se bude konat na adrese sídla spolku, Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05. Zasedání shromáždění delegátů se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
  2. Informace o investicích
  3. Sportovní infrastruktura
  4. Průběh prací v rámci rekonstrukce hokejbalového hřiště.
  5. Usnesení
  6. Závěr

Aby zasedání mělo co nejvyšší efektivitu, prosím veškeré dotazy zaslat minimálně 3 dny předem.

Pozvánka bude doručována delegátům za jednotlivé sportovní oddíly, tj.:

Přemysl Horák – horak.cb@email.cz

Jakub Horák – hero99@seznam.cz

Petr Neubauer – fudoshinkai.cb@email.cz

David Švec – svecdavid1@seznam.cz

Jaromír Nutil – jaromirnutil@seznam.cz

Pavel Kortus – pavelkortus@seznam.cz

Petr Vácha – vacha@mdvl.cz

Zbyněk Baron – baron.zbynek@seznam.cz –

Jan Kaňka – Kankajan001@gmail.com

Pavel Kortus ml. – pavel.kortus12@hokejbal

Pozvánka bude doručována členům Kontrolní komise, tj.:

David Petru – petru@sinop.cz

Tomáš Ditrich – ditom@pf.jcu.cz

Pozvánka bude doručována i jednotlivým členům výborů, tj.:

Ladislav Voráček – ladislavvoracek@seznam.cz

Jan Bigas – honzabigas67@gmail.com

Ondřej Bárta – Barta007@seznam.cz

Vlasta Suchý – vlastimil.suchy@cz.bosch.com

Ondřej Bízek – Afananek@seznam.cz

V Českých Budějovicích, dne 27.7. 2023

Přemysl Horák

předseda Výboru SK

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *