POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU

Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s., IČO: 482 08 884, se sídlem Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05 (dále jen „spolek“ nebo „SK Pedagog“)
Předseda statutárního orgánu spolku (Výbor SK), pan Přemysl Horák, tímto v souladu se stanovami spolku ve znění ze dne 25.04.2020 svolává zasedání shromáždění delegátů spolku, které v souladu s čl. V. písm. A/ odst. 1 stanov plní působnost členské schůze spolku, a to na den neděle 29.06.2023 od 17:30 hod.

Zasedání shromáždění delegátů se bude konat na adrese sídla spolku, Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05. Zasedání shromáždění delegátů se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
  2. Představení lidí ve výborech a jejich činnosti
  3. Odsouhlasení spoluúčasti na investicích – dotace
  4. Diskuze
  5. Usnesení
  6. Závěr

Pozvánka bude doručována delegátům za jednotlivé sportovní oddíly, tj.:


Přemysl Horák – horak.cb@email.cz
Jakub Horák – hero99@seznam.cz
Petr Neubauer – fudoshinkai.cb@email.cz
David Švec – svecdavid1@seznam.cz
Jaromír Nutil – jaromirnutil@seznam.cz
Pavel Kortus – pavelkortus@seznam.cz
Petr Vácha – vacha@mdvl.cz
Zbyněk Baron – baron.zbynek@seznam.cz – (Jan Kaňka –
Kankajan001@gmail.com)
Pavel Kortus ml. – pavel.kortus12@seznam.cz
Pozvánka bude doručována členům Kontrolní komise, tj.:
David Petrů – petru@sinop.cz
Tomáš Ditrich – ditom@pf.jcu.cz
Pozvánka bude doručována i jednotlivým členům výborů, tj.:
Ladislav Voráček – ladislavvoracek@seznam.cz
Jan Bigas – honzabigas67@gmail.com
Ondřej Bárta – Barta007@seznam.cz
Vlasta Suchý – vlastimil.suchy@cz.bosch.com
Ondřej Bízek – Afananek@seznam.cz


V Českých Budějovicích, dne 21.6. 2023


Přemysl Horák
předseda Výboru SK Pedagog

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *