Členská schůze Sportovního klubu dne 2.3.2018

Program shromáždění delegátů (VH)

Vážení sportovci,

 

dovolte, abych Vás pozval na Shromáždění delegátů (Valná hromada)  Sportovního klubu Pedagog České Budějovice z.s.

 

Termín konání: 2.3.2018 – Pátek

Čas:                       18,00hod. ( prezentace 17,30 )

Místo konání:   Velká tělocvična SK Pedagog Č.B., Branišovská 36

Program schůze:

 1. Prezentace delegátů                          17,30 – 18,00 hod.
 2. Zahájení, poděkování za účast, přivítání zakladatelů a čestného hosta
 3. Volba odpovědné osoby za vedení shromáždění, volba odpovědné osoby zapisovatele.
 4. Usnášeni-schopnost VH (SD)-počet členů
 5. ČP 2017, ČP 2018
 6. Provozní deníky na sportovištích
 7. Pronájmy nebytových prostor a reklamních prostor
 8. Plán práce do dalšího shromáždění delegátů v roce 2019 – volební období+odpovědnost jednotlivých osob.
 9. Vyúčtování dotací za rok 2017 + nové dotace 2018
 10. Různé
 11. Kontrolní komise
 12. Diskuze
 13. Závěr
 14. Zahájení volné zábavy a ples

Počty delegátů na VH dle splnění řádného členství SK Pedagog Č.B.

 

Oddíl                     počty kandidátů na VH s právem hlasovacím

 

Florbal                                      1

Hokejbal                                   4

Fudoshinkai                              2

Plavání                                      1

ASPV-Sport pro všechny         5

Stolní tenis                                3

Taekwon-do ITF                       2

Tenis                                         1

Volejbal                                    2

———————————————————————–

Osoby bez práva hlasovacího, ale pokud za některý oddíl bude navržena tato osoba tak je možné využít práva hlasovacího.

 

Kontrolní komise SK                3        Ing. Petra Vomelová, Zdeněk Klimeš, Richard Němeček

Předseda SK                             1        Přemysl Horák

1.Místopředseda SK                  1        Vojtěch Štrejn

2.Místopředseda SK                  1        Ing. Pavel Kortus

zde ke stáhnutí:

Pozvánka a program na Shromáždění delegátů 2018

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *